top of page

גראנבאזאן אלבריניו תווית ירוקה

מדינה

ספרד

זני ענבים

אלבריניו

אזור

ריאס בישאס

200

50

קטגוריה

לבן - מינרלי ומורכב

קצת על היין

מיוצר בבציר ידני, עם תסיסה טבעית (שמרים מהאוויר) ויישון על משקע השמרים במשך מספר חודשים. בקבוק נפלא שמיצג אלבריניו ברמה גבוהה, מהאזור שהוא בית הגידול המםורסם ביותר של הענב - ריאס בישאס. ארומה של לימון, תפוח ומלון, לצד מרירות ומליחות מעודנת.

bottom of page